Pillefyr med cloud styring – en klimavenlig gør-det-selv løsning i 2020?

cloudstyring

I et år hvor der har været megen kaos i Danmark, har der været ekstra tid til at vende fokusset fra verden udenfor og mod boligen. Med dette øgede fokus, har et væld af danskere valgt at bruge sommeren på at give deres hjem en velfortjent make-over.

Salget af gør-det-selv løsninger til boligen er steget og butikker med udstyr til hus og have har slået alle forrige rekorder.

Selvom varmen nok har været lidt tung for mange, har denne make-over af hjemmet også fået mange til at kaste et ekstra blik på deres varmeløsninger: Og et spørgsmål som mange har stået med er, hvilken varmeløsning der er den mest ideelle til fremtidens klima.

Pillefyr, gammel kending med nyt liv

Træpillefyret, også kaldet et stokerfyr, er en gammel kending der kom retur efter den globale bølge af klimainteresse, hvor de gamle oliefyre skulle skiftes ud med grønnere løsninger. Pillefyret er sammen med jordvarmeanlæg og fjernvarme, nævnt på sider såsom ”drop oliefyret”, som en af de mere klimavenlige alternativer.

Et træpillefyr opvarmer boligen og brugsvandet som ethvert andet fyr og kører, som navnet også antyder, udelukkende på træpiller produceret af sammenpressede træspåner og savsmuld – disse kan købes klimavenlige, eks. producent der udover alment træ også anvender rest- og affaldsprodukter fra andre industrier.

Hvor man i gamle dage måtte smide træpiller i fyret selv, har de nye fuldautomatiske løsninger fået store træpillemagasiner. Fyret henter selv træpillerne ned til brænderne i takt med forbrændingen.

Hvad er cloud styring og hvad kan det gøre for dig

Cloud styring er en måde hvorpå dit fyrs anvendelse og brug lægges fuldkomment i dine hænder.

Generelt er cloud styring et unikt online koncept, der giver dig mulighed for at følge dit fyrs aktuelle drift tilstand, uanset hvor i verden du er. Fra en online app er det muligt at se fyrets historiske data, foretage justeringer af parametre og anvende en stram plan for dit fyr der maksimerer dit udbytte.

Så længe fyret er online (der kræves wifi) vil det sende alle sine informationer til clouden (skyen) og du har så at sige altid dit fyr med i lommen: Lang de fleste der slutter sig på skyen, gør dette fordi det giver et dybdegående overblik over energiproduktionen og forbruget af træpiller.

Dette er særligt nyttigt ved RTB (ready-to-burn) fyr, der stort set passer sig selv og hvor en app gør det lettere at følge med i hvad fyret ”foretager sig”. Cloud styring er ligeledes en smart gør-det-selv løsning, da du selv kan installere og anvende det.

Er det klimavenligt?

Der er en del debat i EU mellem forskellige organisationer om hvorvidt afbrænding af træpiller er CO2 neutral, men biomasse (brændsel der er organisk) har tidligere modtager blåstemplet for at være forholdsvist klimavenligt.

At træpiller er blevet kaldt CO2 neutrale, skyldes at eksperter i en årrække påpegede, hvorledes fremstillingen af træpillerne ikke udledte mere CO2, end hvad træet som pillerne er produceret af har optager da det levede – et regnestykke der altså derfor skulle gå i nul.

Det er påpeget i 2019 at en langt mere klimavenlige løsning ville være halmfyr, men indtil de kommer på markedet, er træpillefyr den eneste reelle kandidat til privathjems afbrænding af biomasse.